top of page

Samen naar​ uw doel voor een vaste prijs.

Wij begeleiden kleine en middelgrote ondernemingen naar betere rentabiliteit en maken uw bedrijf klaar voor verkoop of liquidatie. De ervaring leert dat een goede voorbereiding, de hoogste resultaat oplevert. Indien uw bedrijf echter beter kan worden geliquideerd dan begeleiden wij dat op een wijze die heeft meest gunstig is voor u. En dat wilt u natuurlijk ook!

Graphs

VERBETER UW WINSTPOSITIE

De weg naar betere cijfers

Wij helpen u uw balanspositie te verbeteren waardoor de onderneming bij verkoop een hogere waarde heeft. Tevens kunnen wij u begeleiden in het besparen van kosten en daardoor verbetering van uw resultaat te behalen. U heeft daar direct en voorafgaand aan de verkoop profijt van.

Bar Chart
Market Analysis

SANERING VAN UW BEDRIJF, VOORKOM FAILLISSEMENT

Indien het niet meer gaat

Neem contact met ons op en ga een vrijblijvend gesprek aan. Wij kunnen u helpen met het verkopen van activa, het vestigen van zekerheid voor geleend gelden alsmede kunnen wij uw schuldeisers een akkoord aanbieden waardoor u weer schuldenvrij verder kan. Vanaf 1 januari 2021 is de Wet Homologie Onderhands akkoord in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om uw schuldeisers een akkoord aan te bieden onder bepaalde voorwaarden, met als gevolg dat alle schuldeisers aan het akkoord zijn gebonden (WHOA). Is dat alles niet meer mogelijk dan voorkomen wij dat u persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld en dat u nog zoveel mogelijk activa uit de onderneming kan halen alvorens het faillissement intreedt.

BEGELEIDING VERKOOP ONDERNEMING

Klaar voor verkoop?

De specialisten van overnamesite.nl hebben veel ervaring met het verkoopproces van uw onderneming en alles wat daar bij komt kijken. Geen ingewikkelde presentaties en wat u zelf kan doet u gewoon zelf. Wij begeleiden zodat het beste resultaat uiteindelijk voor u wordt bereikt! Pak de telefoon en bel ons.

Home: Service
Home: Testimonial

Werkwijze        
We werken multidisciplinair en bij voorkeur in een vroeg stadium, zodat zowel bij verkoop als bij recovery (einde) nog veel mogelijk is. Als het bedrijf niet zelfstandig verder kan of gestaakt moet worden, sturen we op risicoverlaging en maximalisering van zekerhedenopbrengst. Hierbij sturen we bedrijfsprocessen en management-beslissingen feitelijk en juridisch naar maximale obligoverlaging. Klant-en bankbelang, juridische  afweging en juiste  communicatie zijn onze uitgangspunten. Degelijkheid , betrouwbaarheid en voorspelbaarheid zijn onze waarden. Ons onderscheid is snelle bereikbaarheid en beschikbaarheid, maximale resultaten, snelle rapportage en adequate procesinformatie.

 

Diensten

 • Quick scan voor inzicht in mogelijkheden aangaande verkoopbaarheid, overlevingskansen, rentabiliteit en waardebepalingen activa (bedrijf)

 • Juridische en praktische toets eigendomsrechten van activa, zekerheden en inkoop of verkoop-overeenkomsten (bijv. verpandingsverbod, wederzijdse zekerhedenregelingen of eigendomsvoorbehoud)

 • Uitvoering/ondersteuning bij onderhandelen met potentiële kopers en bij liquidatie, curatoren, fiscus en/of beslagleggers

 • Snelle interventies o.a. verkoop van overtollige activa en regulering van onderhanden werk en orderportefeuille door sturing of reorganisatie van productieprocessen

Concreet leveren wij:

 • Inzicht middels inventarisatie

 • Snelle en werkelijke positiebepaling door taxatie van voorraden, debiteuren, onderhanden werk en overige activa/zekerheden

 • Analyse van waarde bij verkoop of recovery/ beëindigings-scenario’s en (concept)strategieën voor de financier

 • Organisatie en uitvoer van risicoverlaging  en opbrengstverhoging bij uitwinning van zekerheden

 • Overzichtelijke rapportage

Contact ons

Als u een vraag heeft stuur ons een e-mail of bel ons 

PWA-Laan 150, 7311SZ Apeldoorn

055 526 64 77 of direct 06 53396565

 • facebook
 • twitter
 • linkedin

Your details were sent successfully!

Home: Contact
bottom of page